Pěvecký soubor Klenota - Klecanská nota z.s. tvoří pestré společenství klecanských i přespolních tvůrčích osobností. Patří mezi ně mladé slečny, novopečené maminky, kreativní ženy středního věku, moudré, laskavé babičky a občas i charizmatičtí muži. Hlavním mottem našeho snažení je společně si zazpívat a užít si sousedské pospolitosti.

Klenotu založila spolu se Zdeňkou Tomášovou naše první sbormistryně Blanka Laurychová, která je vedoucí osobností několika dalších projektů, mimo jiné hudebního tělesa Lakomé Barky. Poprvé jsme vystoupili 22. 9. 2007 na slavnostech „500 let povýšení Klecan na město“. Kromě účasti na klecanských jarních a podzimních jarmarcích jsme připravili několik větších akcí. Na konci prvního roku naší existence jsme nastudovali „Vánoční hru se zpěvy“, kterou Blanka Laurychová napsala pro Lakomé Barky a Klenotu společně. Stalo se tradicí, že se tato hra v Klecanech každoročně opakuje v období Adventu. V roce 2009 jsme ji zahráli také na zámku ve Veltrusích a v Sovových mlýnech v Praze, kde jsme uspořádali vystoupení pro děti z Klokánku. Dalším velkým projektem byla „Gloria“ A. Vivaldiho, kterou jsme nastudovali společně s Vinohradským symfonickým orchestrem a několika členy pražské Státní opery a která zazněla 17. 11. 2010 v klecanském kostele. Tím však výčet našich aktivit zdaleka nekončí - hudebně i ochotnicky jsme se podíleli na představeních „Romeo a Julie“ a „Paní na Přemyšlení“ adaptovaných a režírovaných Evou Stanislavovou. Účastnily jsme se „Nízkoprahových akademií Pravého Hradce“ a zpívaly na různorodých akcích pořádaných kulturní komisí města Klecany.

Od podzimu 2011 se sboru ujala další charizmatická osobnost – Mgr. Marcela Sládková. Od té doby pod jejím vedením pořádáme každoročně Adventní
koncert v Klecanech a vystupujeme společně s dětským sborem zdibské základní školy na předvánočním setkání ve Zdibech. V roce 2012 jsme se přidali k celorepublikové akci „Noc kostelů“, která se koná tradičně na přelomu května a června. Zúčastnili jsme se zářijových Slavností pravého a levého břehu, na podzim 2013 a 2014 jsme vystoupili na Svatováclavském koncertě operní solistky Gabriely Pechmannové a varhanice Markéty Schley Reindlové v klecanském kostele. V roce 2014 jsme též absolvovali vystoupení na dvou nesoutěžních festivalech sborové hudby - Štěchovické zpěvobraní a Otevřená zahrada Libčice. Rok 2015 jsme zahájili vystoupením na jarních Hrnčířských a řemeslných slavnostech na zámku v Nelahozevsi a festivalem Libušsko - Písnická Nota. Závěr roku pak patřil adventním koncertům nejen v Klecanech, ale i v Rytířském sále zámku Nelahozeves. Další rok proběhl skoro ve stejném duchu, jen jsme festival vyměnili za účast na Noci kostelů a Svatohubertské mši - v Klecanech. Rok 2017 je rokem jubilejním, zahájen byl v Novém Bydžově na setkání pěveckých souborů Nota Bene a na podzim pak následoval samostatný koncert v Klecanech. Jemně nostalgickou vzpomínku na některé důležité, ale převážně nevážné momenty z desetiletého života Klenoty najdete zde :) V kostele sv. Václava v Bohnicích (areál léčebny) jsme vystoupili spolu se sborem Nashira a dětským sborem při ZŠ Zdiby v roce 2019 rámci akce Zpíváme pro UNICEF, ve zdibském kostele jsme pak zpěvem doprovodili svěcení zvonů. Během doby pandemie byla naše činnost značně utlumena, ale o to byl rok 2021 na naše vystoupení hojnější - opět jsme navštívili Otevřenou zahradu v Libčicích, zazpívali v sérii Promenádních koncertů na náměstí v Klecanech a doprovodili křest knihy Dopisy Ježíškovi“ v Karlíně.

V současné době je nás zhruba 20 a v repertoáru máme pestrou směs nejen českých, ale i cizích lidových písní, koled, chorálů, spirituálů, středověkých, renesančních i moderních jazzových a popových skladeb. Scházíme se každé úterý v 19 hodin - od října 2017 ve staré budově úřadu. Další soprán nebo skutečný tenor i bas bude určitě vítán!

Informace o našich chystaných vystoupeních a dozvuky vystoupení proběhlých najdete též na naší fb stránce. Těšíme se na všechna příští setkání s vámi - ať už v hledišti, či na pódiu :)